Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou AUTOKEM , ako prevádzkovateľom internetového obchodu, a odberateľmi. Je potrebné sa s nimi pred odoslaním objednávky oboznámiť. Odoslaním objednávky odberateľ vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami. Internetový obchod ponúka príslušenstvo a doplnky k osobným a nákladným motorovým vozidlám.

Článok I.

OBJEDNÁVKA

 • 1. Tovar si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára v našom elektronickom obchode, alebo pri osobnej návšteve v našej predajni.
 • 2. Objednávka musí obsahovať: odberateľ - fyzická osoba: meno a priezvisko, kontaktné údaje: telefónne číslo, mailovú adresu, presný názov objednaného tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru, odberateľ právnická osoba: obchodné meno, kontaktná osoba, telefónne číslo, IČO, IČ DPH, presný názov objednaného tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
 • 3. Len riadne vyplnenú objednávku Vám následne potvrdíme elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámime termín, kedy Vám bude tovar k dispozícii.
 • 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.

Článok II.

DODACIE LEHOTY

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Článok III.

CENY

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v EUR (resp. v slovenských korunách). Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Ceny uvedené v internetovom obchode spoločnosti AUTOKEM zahŕňajú aktuálnu daň z pridanej hodnoty.

Článok IV.

SPÔSOB DORUČENIA TOVARU

 • 1. Prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom.
 • 2. Na dobierku.
 • 3. Osobné prevzatie tovaru.
 • 4. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky, v prípade, že balík pri preberaní bol poškodený, odberateľ je povinný túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou AUTOKEM akceptované.

Článok V.

SPÔSOB PLATBY

Platby sa vykonávajú v EUR a k dispozícii sú nasledujúce spôsoby úhrady:

 • 1. Platba pri odbere tovaru na dobierku: v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi.
 • 2. Platba pri osobnom prevzatí: v hotovosti odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v predajni spoločnosti AUTOKEM.
 • 3. Platba prostredníctvom prevodu na účet: prevodným príkazom, priamym vkladom na účet, alebo prostredníctvom poštovej poukážky pri platen stalym obchodnym partnerom.
 • 4. Iný spôsob na základe dohody.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA

Štandardná záruka na produkty predávané dodávateľom je záruka 24 mesiacov. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená dodávateľom, ale aj skrátená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na daňovom doklade. Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje: na opotrebenie tovaru, zmeny vzhľadu tovaru spôsobené jeho užívaním alebo poškodenia spôsobené zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

Článok VII.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

 • 1. Na zakúpený tovar začína plynúť záručná doba odo dňa zakúpenia.
 • 2. Uplynutím záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.
 • 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave. Uvedená lehota je max. 30 dní.
 • 4. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne, ihneď po zistení chyby. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude výrobok s chybou ďalej užívaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.
 • 5. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť doklad o zakúpení a písomné vyjadrenie k reklamovanému tovaru (popis chyby)
 • 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo posúdiť v zákonom stanovenej lehote oprávnenosť reklamácie.
 • 7. Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať nasledujúco: bezplatná záručná oprava, výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy.
 • 8. Spoločnosť AUTOKEM si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

PRI VYBERANÍ TOVARU DOBRE UVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMÔŽE BYŤ DÔVODOM K REKLAMÁCII!

Článok VIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabráni zneužitiu údajov odberateľa, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Dodávateľ bude zaobchádzať s dátami odberateľa podľa zákona o "Ochrane osobných údajov". Odberateľ súhlasí so zadaním svojich údajov do systému dodávateľa.

 

Nie sme platcami DPH.

Copyright 2014 - 2018 © autokem.sk